etc-group.com

20 kryptovalutori en ETPBred exponering mot
kryptomarknaden
Maximalt 30% viktning
till varje enskild kryptovaluta
Regelbunden justering
av viktningarna

etc-group.com

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Det finns ingen garanti att investerare återfår investerat kapital